* English  |  * Français  |  * Português

Danas kada je Internet dospeo u gotovo svaku kuću, i u Srbiji, Internet marketing je postao sastavni deo promotivnih aktivnosti. Promovisanje na Internetu, sve više košta, ali je i dalje najeftinija reklama, ali je i najmoćnija reklama za dolazak do ciljnog klijenta.


Google pretragu koristi 75% Internet korisnika

Google ključne reči

Ključna reč je termin za one reči koje Internet korisnici kucaju u pretrazi s ciljem da pronađu određenu informaciju, proizvod ili uslugu.

Da bi se web sajt kotirao dobro u pretrazi, potrebno je vremena i rada. U međuvremenu se možete reklamirati putem tzv. sponzorisanih ključnih reči. Naš tim poseduje iskustvo u ovom poslu i može Vam pomoći da na najbolji način promovišete svoje preduzeće, proizvode ili usluge. Da saznate više o Internet marketingu kliknite ovde.

Marketing kampanje

Ciljane marketing kampanje

Cene marketing kampanja

Isplanirana promocija se uvek isplati

Naše usluge uključuju istraživanje tržišta, konsalting, osmišljavanje, dizajn, izradu , izbor medija, terensku promociju, odnosno sve što je potrebno da kada jednom ugovorimo detalje kampanje, njen tok i okvire poverite nama.

Naš način rada je da posebnu pažnu poklanjamo Internetu, odnosno uvek preporučujemo kombinaciju tradicionalnog i Internet Marketinga.

U prvom koraku potrebno je da upoznamo Vas i Vaše preduzeće, da saznamo više o Vašoj istoriji, proizvodima, ciljnom tržištu ali i konkurenciji.

Marketing Promotivne Kampanje se ne rade po šablonu, već one zavise, od specifičnosti delatnosti preduzeća, specifičnosti ciljnog tržišta , specifičnosti i veličine sredine odnosno prostora na kome se kampanja sprovodi , kao i drugih manje bitnih faktora.

Nakon konsaltinga o namerama i ciljevima buduće kampanje , mi možemo da Vam osmislimo i sprovedemo ciljanu kampanju. Uspešnost i rezultati kampanje u mnogome zavise od ciljeva kampanje. Ciljevi kampanje mogu biti izgradnja novog imidža, pridobijanje novih potrošača ili klijenata, poboljšavanje slike o preduzeću kod potencijalnih ili postojećih klijenata i slično. U zavisnosti od ciljeva kampanje, sami rezultati su manje ili više merljivi.

Troškovi promotivne kampanje mogou se odrediti na tri načina:

Kampanja sa predviđenim resursima - U ovom slučaju Vi želite da izdvojite određena sredstva za promovisanje, i znate precizno kolika su ta sredstva, bilo da se radi o jednokratnom izdvajanju ili o periodičnim vremenskim ulaganjima. Mi Vam na osnovu dostupnih sredstava predlažemo vrstu i tok kampanje, odnosno vremenski program kampanje kada se radi o ulaganjima na godišnjem nivou. Ovakav način planiranja kampanja, je svojstven za stabilna preduzeća kao i preduzeća koja se nalaze na prelazu od malog ka srednjem a koja su u stanju da predviđaju sopstveni budžet odnosno budžete koji su spremni da ulože u budućnost putem promovisanja.

Kampanja određuje resurse - U ovom slučaju mi Vam predlažemo šta sve jedna kampanja može da uključi, upoznajemo Vas sa pojedinačnim načinima promovisanja i predlažemo. Tako na primer reklamiranje putem TV-a, s obzirom da se radi o velikim ulaganjima nije uvek preporučljivo. Nakon konsultacije i usvajanja sadržaja i obima kampanje, izračunavaju se potrebna ulaganja (ako je potrebno modifikuju se određeni delovi, dodaje ili oduzima) i određuje se termin otpočinjanja odnosno završetka kampanje.

Obimna kampanja – Ovakve kampanje su svojstvene za preduzeća koja prave proboj na određenom tržištu. Za ovakve kampanje se obično prvo preporučuje istraživanje tržišta i to terensko a ako je to moguće onda i putem Interneta. Na osnovu povratnih rezultata se dolazi do predloga kampanje.

Naravno preduzeće se ne mora uvek odlučiti za marketing pristup planiranjem i organizovanjem obuhvatnijih promotivnih kampanja. Posebno kada se radi o malim preduzećima ovakvi poduhvati, podrazumevaju ozbiljnija materijalna ulaganja.


Kada je budžet mali i ograničen, moguće je odlučiti se za jednu vrstu promocije, ili pak reklamiranje na užem području. U tom slučaju po izboru najkorisnijih promotivnih materijala, promotivne aktivnosti se sprovode sa akcentom na smanjivanje troškova, a s druge strane pokušave se dostići ciljno tržište. Uspeh pojedinačne akcije, diktira razvoj budućih aktivnosti.